Funnythings.se
Start   |   Kontakta oss   |   Köpvillkor   |   Hjälp vid beställning dag tid 8-17, 08-746 90 00   |   Hjälp övrig tid. 0708-765 474   |   Grossister   |   Hemsidekarta 
Språk: 
 
Start Katalog Mitt konto Visa kundvagn

 

    

Knivlagen

Knivar och verktyg för friluftsliv
   
-  och för köket

Knivlagen,  Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, 1988:254.

Det är i Sverige förbjudet att bära kniv eller andra stick- och skärvapen på allmän plats eller inom skolområde (d v s allt utom privat mark). 

Observera att t ex lång skruvmejsel, som med sitt ergonomiskt utformade skaft är ett nog så farligt vapen, även omfattas av knivlagen om man viftar med verktyget i fel sammanhang.

Lagen tillämpas i regel synnerligen selektivt, d v s den som inte uppträder aggressivt och har goda skäl att bära kniv (eller skruvmejsel) må göra det (undantag från denna praxis berättas det dock om).

Formellt finns inga som helst undantag beträffande typ av kniv. Upp- träder man allmänt drulligt på allmän plats beslagtar myndigheterna även minsta pennkniv som påträffas vid visitation.

Internationellt finns liknade lagar. Ibland mildare än den svenska, ibland betydligt strängare. Ibland kombinerad med vissa egenskaper på knivbladet (längd, låsning, dubbelegg, taggar etc). Se särskilt upp i USA med skiftande bestämmelser i varje delstat. T ex förbud mot att bära dolda vapen i kläder eller packning (dvs i praktiken tvärtom jämfört med i Sverige). 


KNIVLAGEN(1988:254): 
(jag har knyckt texten på nätet och kan inte garantera att det ett korrekt återgivande av gällande lagtext)

§ 1. Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får
inte innehas på allmän plats eller inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs.

Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller
om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

Stickvapen eller knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter
eller springknivar) får inte innehas av personer under 21 år. Lag (1990:413)

§ 2. Knogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa
samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas. Lag (1990:413)

§ 3. I fråga om vapen och andra föremål som vapenlagen (1996:67) är tillämpning på gäller föreskrifterna där i stället för denna lag.
Lag (1996:69)

§ 4. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot § 1 eller 2 skall dömmas till böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa
fall döms inte till ansvar.

§ 5. Knivar eller andra föremål som innehavts i strid mot § 1 eller som överlåtits eller saluhållits i strid mot § 2 skall förklaras
förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt. Lag (1990:413)


Copyright ©  L Bergman


    
 

 
Start   |   Kontakta oss  |   Köpvillkor  |   Hjälp vid beställning dag tid 8-17, 08-746 90 00  |   Hjälp övrig tid. 0708-765 474  |   Grossister  |   Hemsidekarta